Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Lĩnh vực đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH
Cập nhật ngày: 30/07/2008 15:49 (GMT +7)
Ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu " Ngày Quốc tế đỏ 1/8 " nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế 1-8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được dư luận rất lớn trong xã hội đương thời và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Ngày 1-8 từ đó trở thành mốc lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu hoạt động có ý nghĩa trong công tác tư tưởng- văn hoá của Đảng. Thường vụ Bộ Chính trị đã chuẩn y lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hoá của Đảng.

Trước khi thành lập Đảng, một bộ phận tiên tiến của dân tộc và giai cấp, mà người tiêu biểu nhất là đồng chí Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu những tư tưởng vĩ đại của Chủ nghĩa Mác- Lênin để truyền bá vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân nước ta, chuẩn bị tích cực về mặt tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cùng với sự ra đời của Đảng, chính những người cộng sản đầu tiên ấy lại là những người truyền bá, giáo dục lý tưởng cách mạng cho lớp lớp cán bộ tiếp theo, đem lý tưởng cách mạng của giai cấp và của dân tộc giáo dục và thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng.

78 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến quần chúng; biến đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của hàng triệu triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác chính trị tư tưởng cùng với công tác tổ chức góp phần xây dựng Đảng thành đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Đặc biệt trong quá trình đổi mới, công

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới thì việc thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội càng có ý nghĩa sống còn trong việc thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, gồm những người làm công tác lý luận, tuyên truyền; biên tập viên, phóng viên các báo, đài; những văn nghệ sĩ… ngày càng lớn mạnh và trưởng thành đang là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng- văn hoá.

Trong thời gian qua, toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp uỷ triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa, có sức lan toả lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Toàn tỉnh có trên 7.000 thí sinh tham dự Hội thi các cấp, trong đó có trên 6.000 thí sinh tham dự Hội thi cấp cơ sở. Có trên 30.000 lượt khán giả cổ vũ cho các Hội thi. Những câu chuyện cảm động về tấm gương mẫu mực, đức hy sinh cao cả của Bác đã tác động sâu sắc đến người kể, người nghe, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Công tác báo cáo viên được cấp uỷ các cấp quan tâm. Hoạt động báo cáo viên được duy trì theo định kỳ hàng tháng đã truyền tải các nội dung đúng chủ đề, trực tiếp đi vào những vấn đề xã hội quan tâm, các thông tin mới luôn được triển khai kịp thời, có định hướng tuyên truyền ở địa phương và cơ sở. Công tác tuyên truyền miệng của báo cáo viên ngày càng được phát huy có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã làm tốt việc gắn kết giữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống với phong trào thi đua của đơn vị, nên khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng.

Thực hiện việc triển khai Nghị quyết, đến nay, có trên 98% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) và 2 chuyên đề về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, định hướng đúng, kịp thời, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế- xã hội, sự bình ổn trên các lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng- văn hoá của Đảng bộ tỉnh cần tích cực hơn nữa trong mọi mặt đời sống, thiết thực góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển; cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Mai Sơn Thúy (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Trường Cao đẳng Nghề số 1 nằm trong hệ thống trường nghề của Bộ Quốc Phòng, là một trong 45 trường quy hoạch thành trường chất lượng cao toàn quốc và khu vực Đông Nam Á, có uy tín chất lượng hàng đầu miền Bắc trong việc đào tạo nghề trên 50 năm...
Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Báo Tết Dương lịch 2020 Số 100/Tháng 02 năm 2020-Báo Hằng tháng

Ngay sau khi ra đời (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi thôi nôi, đã lãnh đạo phong trào đấu tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bản hành khúc về đội hồng binh của Đảng đã được viết ra từ cảm hứng về phong trào này. Đó là hành khúc Cùng nhau đi hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu. Bản hành khúc ở thể một...

Ảnh : Tư liệu

LIÊN KẾT WEBSITE