Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thái Nguyên điện tử đăng toàn văn bài phát biểu. (Đầu đề do Tòa soạn đặt)

Kính thưa: các vị khách mời của Kỳ họp;

Thưa Chủ tọa của Kỳ họp; thưa các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa toàn thể các đồng chí về dự Kỳ họp hôm nay!    

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách mời và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII. Xin chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức ngay sau thời điểm thành công của Hội nghị lần thứ 8 BCH -TW Đảng; kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Hội nghị lần thứ 8 BCH -TW Đảng được diễn ra vào dịp đầu tháng 10/2018, với thời gian là 01 tuần, Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến và thống nhất ban hành nhiều văn bản, trong đó có Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; TW nhận định 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm đều có thể hoàn thành, trong đó có 8/12 chỉ tiêu ước tính sẽ vượt kế hoạch đề ra; các lĩnh vực văn hóa - xã hội (VH-XH), bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng và an ninh (QP&AN) được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội (TT-ATXH) được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết (NQ) này được ban hành trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện NQTW4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; NQ đã xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Quy định số 08-QĐi/TW “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV-BCT, UV-BBT, UV-BCH-TW”. Mục đích để đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và là nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí lãnh đạo cấp cao, những vị trí chủ chốt ở mọi cấp, với phương châm “chức vụ càng cao, càng phải nêu gương”. Đồng thời TW cũng đã Quyết định thành lập 05 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, bầu Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bầu bổ sung 02 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét kỷ luật 2 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (01 cách chức nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 01 khai trừ ra khỏi Đảng).

Thưa các đồng chí!

Kỳ họp thứ 6, QH khóa 14, diễn ra gần 1 tháng, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11 vừa qua, Hội nghị đã thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Quốc hội cũng đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và thông qua 09 dự án luật, cho ý kiến vào 06 dự án luật khác nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố quốc phòng – an ninh; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng với các văn kiện có liên quan với sự đồng thuận rất cao. Quốc hội cũng đã dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường; tổng cộng đã có 135 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và có 82 lượt đại biểu tranh luận tại nghị trường, các thành viên Chính phủ, trong đó có 19 bộ trưởng, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của ngành mình và lĩnh vực do mình phụ trách.

Khác với những lần trước, phiên chất vấn lần này là không chất vấn theo nhóm vấn đề, không lựa chọn danh sách "cứng" người ngồi "ghế nóng" mà chất vấn tất cả thành viên Chính phủ. Những bộ trưởng, trưởng ngành nào có nội dung liên quan đều phải trả lời. Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, trách nhiệm. Đồng thời, Quốc hội cũng đã bầu đồng chí Tổng Bí thư BCH-TW Đảng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Thưa các đồng chí!

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thống nhất đánh giá về tình hình và kết quả sau 3 năm (11/2015-11/2018) về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, thuận lợi là cơ bản, tuy nhiên, cũng còn có những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt về tiến độ theo thời gian, trong đó có 12/19 chỉ tiêu đạt và vượt mang tính bứt phá, riêng năm 2018 dự báo có 15/16 chỉ tiêu KT-XH hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; còn 1 chỉ tiêu tuy dự ước chưa đạt nhưng cũng xấp xỉ theo kế hoạch đề ra.

Tổng nguồn lực đầu tư tiếp tục tăng trưởng, trong 3 năm đạt trên 113 nghìn tỷ đồng (chỉ tiêu NQ trong cả nhiệm kỳ là 128 nghìn tỷ đồng); thu ngân sách: năm 2015 thu 7.300 tỷ đồng; năm 2016 thu 9.600 tỷ đồng; năm 2017 thu 12.643 tỷ đồng (vượt 40,3% so với kế hoạch; vượt trên 3.600 tỷ đồng so với năm 2016; vượt trên 5.300 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020, (đứng thứ 18 cả nước); riêng năm 2018, ước đạt 14.000 tỷ đồng (vượt trên 6.700 tỷ đồng so với năm 2015, tăng 6,8% so với dự toán năm).

Chỉ số hiệu quả quản trị - hành chính công cấp tỉnh năm 2017 đứng thứ 17/63; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số hài lòng của người dân năm 2017 là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước (tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và tỉnh Ninh Bình). Qua đó, công tác xúc tiến đầu tư đã thu đạt được nhiều kết quả, nổi bật như: Hội nghị Xúc tiến đầu tư (7-2018) đã thực sự đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm và mô hình tổ chức; kết quả, có 43 nhà đầu tư, 62 dự án, với số vốn đăng ký lên tới trên 113.000 tỷ đồng. Các hoạt động sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư đã và đang được triển khai khẩn trương, bài bản và có nhiều đổi mới, sự lựa chọn các nhà đầu tư vào tỉnh yêu cầu ngày một cao nhiều so với trước, kết quả ban đầu được Đảng bộ và nhân dân đồng tình ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực (87/100 xã, đạt 87%); các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo có bước phát triển ngày càng được nâng cao; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng; các chính sách phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được quan tâm hơn, nổi bật là việc hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho 34/34 hộ nghèo có thành viên trên 50 tuổi Đảng; xây mới lại 33/33 phòng học tạm, xóa 35/35 xóm, bản chưa có điện lưới Quốc gia ở 2 huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm, coi trọng; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tháng 11-2018, đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu đề ra, được Quân khu 1 đánh giá đạt xuất sắc.

Thưa các đồng chí!

Những kết quả đạt được nổi bật trong 3 năm qua, trong đó có năm 2018 là rất quan trọng, tiếp tục khẳng định hướng đi, giải pháp hiệu quả mà tỉnh ta đã lựa chọn; đã và đang tạo tiền đề, động lực cho việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra ở giai đoạn 02 năm còn lại của nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Những thành tích đạt được, trong đó có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh, và các vị đại biểu HĐND, nhất là thông qua các hoạt động của cơ quan dân cử, đặc biệt là việc ban hành các NQ về cơ chế, chính sách, hoạt động về kiểm tra giám sát, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận đúng mức những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh cần phải quan tâm khắc phục, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 dự ước đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương chiếm tỷ trọng thấp, nhiều doanh nghiệp địa phương chủ yếu quy mô nhỏ, sử dụng vốn vay là chủ yếu, không có khả năng đổi mới, mở rộng sản xuất, công nghệ sản xuất giản đơn; việc đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chiếm tỷ lệ thấp; kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch và quản lý quy hoạch còn nhiều bất cập, chậm được khắc phục, đổi mới; tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; việc xử lý các dự án có vi phạm chưa quyết liệt như mong muốn, nhất là đối với những dự án đã có quyết định thu hồi; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn phát sinh…

Thưa toàn thể các đồng chí!

Theo chương trình của kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII lần này, tuy thời gian diễn ra là 4 ngày, với 38 nội dung theo chương trình đã đề ra; đây là những nội dung mà Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến. Những nội dung này có ý nghĩa và tầm quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiều cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019 và trong những năm tiếp theo. Chính vì vậy, tôi xin phát biểu một số ý mang tính gợi mở để HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận, khẳng định và quyết định:

Thứ nhất: Đánh giá cho sát hơn về những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và những nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019; phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020; quyết định chủ trương ưu đãi đầu tư đối với phần diện tích đất thuê thêm của Công ty Samsung; bổ sung 23 công trình, dự án trên địa bàn T.P Thái Nguyên để đăng ký mới kế hoạch sử dụng đất năm 2019; chương trình phát triển đô thị của tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035; kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh và việc sáp nhập một số xóm thiếu tiêu chí thuộc huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Võ Nhai...

Thứ hai: Đối với việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người đang đảm nhận có chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, đây là việc làm cần thiết, rất quan trọng, nhưng thường có tính nhạy cảm rất cao. Chính vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu kỹ một cách thấu đáo, chặt chẽ về thủ tục, linh hoạt trong phương pháp và cách làm, nhưng phải thực sự dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định, hiệu quả thiết thực, chất lượng cao, đáp ứng tốt được mục đích, yêu cầu đặt ra.

Thứ ba: Đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới, cần tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới hình thức tổ chức Kỳ họp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử; đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; hỏi và trả lời ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm; nội dung chất vấn cần tập trung vào những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân quan tâm; nội dung câu trả lời cần đi thẳng vào nội dung câu chất vấn, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp, đáp ứng được nguyện vọng, kỳ vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

 Ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã đề ra; tổng kết và triển khai công tác năm theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đồng thời, coi trọng về các hoạt động thường diễn ra trong dịp cuối năm và dịp đầu năm mới, đảm bảo hoàn thành, an toàn, toàn diện như mong muốn đã đề ra.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí sức khoẻ, chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.  

Xin trân trọng cảm ơn!

Trần Quốc tỏ
(Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công...
Ngày 15/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 70/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE